Regulamin

1. Nazwa Turnieju

XV OTTS WAKACJADA TANECZNA - GRAND PRIX POLSKI EKSTRAKLASA FTS

           

2. Organizator turnieju

Klub Tańca Sportowego PAKTAN Słupsk    

 

3. Termin       

9 czerwca 2018

 

4. Miejsce

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W KOBYLNICY - Hala Sportowa, Główna 63, 76-251 Kobylnica

(parkingi od ulicy Młyńskiej i od ulicy Głównej).

 

5. Wymiary parkietu

22 X 12

           

6. Kierownik turnieju: imię i nazwisko, kontakt tel., adres mailowy.

            Adam Zięciak 601638700

 

7. Zawodnicy    -   klasy taneczne / kat. wiekowe

  • 8 – 9 H, G
  • 10 – 11 H,G,E
  • 12 – 13 F,E,C
  • 14 – 15 E,D,C,B
  • pow. 15 C,B
  • Junior II  GPP Ekstraklasa FTS
  • Młodzież GPP Ekstraklasa FTS

           

8. Termin zgłoszenia par

            07 czerwca 2018

 

9. Warunki uczestnictwa w turnieju


       
W turnieju może wziąć udział para, która:

       a) jest zgłoszona do rywalizacji FTS w sporcie tanecznym,

       b) posiada licencję zawodnika FTS,

       c) jest zrzeszona w klubie sportowym lub innym podmiocie  działającym w strukturach sportowych FTS

       d) posiada książeczkę startową lub inny dokument potwierdzający datę urodzenia.

 

10. Opłaty, cena biletów wstępu, wpisowe, opłata za nagrywanie, inne opłaty.

Opłata startowa

25 zł za styl od osoby,

30 zł za kombinację od osoby,

25 zł klasy H,G,F od osoby

Cena biletów dla widzów – 20 zł, dzieci do lat 6 wstęp wolny

         

11. Dodatkowe informacje organizatora, bufet, opieka medyczna, stoiska (asortyment).

            Bufet, opieka medyczna

 

12. Nagrody:

       Medale, Puchary, nagrody rzeczowe,  13. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.

 

 

14. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. W przypadku rezygnacji zgłoszonej pary, trener lub para zobowiązani są powiadomić o tym fakcie organizatora najpóźniej 2 dni prze turniejem. Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju są równoznaczne z wyrażeniem zgody na filmowanie oraz nieodpłatne wykorzystywanie serwisu fotograficznego dla potrzeb własnych organizatora, promocji sponsorów i współpracujących mediów.